Dokumenty i formularze do pobraniaSylabusy. Moduły / Przedmioty. PEDAGOGIKA - studia pierwszego stopnia
Plan studiów - PEDAGOGIKA (studia pierwszego stopnia) rozpoczynających się w roku akadem. 2016/2017 (studia stacjonarne)
Plan studiów - PEDAGOGIKA (studia pierwszego stopnia) rozpoczynających się w roku akadem. 2016/2017 (studia niestacjonarne)© Społeczna Akademia Nauk | 2015